Rólunk

BEMUTATKOZÁS

Rólunk

Céljaink

A Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület azzal a céllal jött létre 2006-ban, hogy a vidéki kismamák, anyukák, gyermekek, családok számára hozzunk létre egy komplex szolgáltató központot, ahol az Ő igényeikre szervezünk családi, közösségi programokat.

Programjaink célja, hogy integrált, komplex szolgáltatások nyújtásával megerősíteni a családok társadalmi szerepét, ezáltal hozzájárulva a családi kohézió növeléséhez.

Az innovatív, hiánypótló foglalkozásokkal, tanácsadásokkal, programokkal, rendezvényekkel fejlesztjük a családok életvezetési kompetenciáját, jogtudatosságuk, szociális információik fejlődést, családi közösségek kiépítését. Szeretnénk kialakítani a generációk átívelő együttműködését, valamint a szolgáltatásaink segítik a krízishelyzet megelőzését és a már  krízishelyzetben lévő családok megsegítését.

Mottónk

“Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.

(Albert Schweitzer)

Fejlesztéseink hosszú távú célja

Szeretnénk, ha programjaink szinergia hatást váltana ki és hasonló programok jönnének létre az  országban, ezáltal tudjuk elérni, hogy országos szintű szemléletváltás alakuljon ki a gyermekvállalással, a családi értékekkel kapcsolatban. Fejlesztésünk megvalósítása kapcsán, előmozdítjuk a családbarát közgondolkodást, a gyermekvállalás ösztönzését.

Fejlesztéseink eredménye

Fejlesztéseink által a család aktív részese a közösségnek, élete szerves részét képezi a családi értékek fontossága, a tudatos családtervezés. A helyi közösség családbarát érzékennyé válik, olyan  szemléletformálást váltunk ki, ahol az értékek központjában a család egésze áll.

Tevékenységeink eszmeisége

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 16. cikk (3):
„A család a társadalom természetes és alapvető egysége, és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

A klasszikus magyar magánjog szerint:
„A család a házastársaknak és a rokonoknak a tárgyi jog által elismert köteléke.”

Tudományos meghatározás:
„A család egymással együttműködésben, szeretetben, szolidaritásban álló, egymásra utalt és egymásért felelős személyeknek tartós személyi és vagyoni  közössége; amelynek alapja jogilag törvényes párkapcsolat (házasság),  vérségi kötelék vagy jogi aktus (örökbefogadás)”

Katolikus egyház:
„A család nem pusztán jogi, szociális és gazdasági egység, hanem sokkal inkább a szeretet és a szolidaritás közössége, amely egyedül alkalmas arra, hogy tanítson és átadjon olyan
kulturális, etikai, szociális és vallási értékeket, amelyek nélkülözhetetlenek saját tagjainak és a társadalomnak jólétéhez és fejlődéséhez.”

ÖSSZEGEZVE:

A család a társadalom és a társadalom tagjainak többsége számára ÉRTÉK, A TÁRSADALOM ALAPVETŐ EGYSÉGE Szoros közösségi formát, SZERETET és SZOLIDARITÁS KÖZÖSSÉGET jelent a családtagok között.

galyasne-dosa-katalin
Alapító és egyesületi elnök

Galyasné Dósa Katalin

Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főoskolai Kar

 • Szociálpedagógus

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar

 • Szociálpolitikus

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

 • Ellátottjogi Képviselő

Budapesti Kommunikációs Főiskola

 • EU-s Projekttervező és Kivitelező

Nemzeti Közszolgáltatási Egyetem

 • Közigazgatási szakvizsga

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

 • Betegjogi Képviselő

Civil Kollégium Alapítvány

 • Közösségi Vezető

2006- Belügyminisztérium, Integrált Jogvédelmi Szolgálat

 • Ellátottjogi Képviselő

Feladatom:

1993. évi III. Tv. 94/K§ alapján, az alap és szakosított szociális ellátásokat igénybevevők jogainak gyakorlásában való segítségnyújtás.

www.ijsz.hu

2006-ban hoztam létre a Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesületet, amiben az elnöki feladatot látom el és a pályázatírói pozíciót.


Szihalom Díszpolgára


 • Közösségért díj
 • Innovációs díj
 • Heves Vármegye Családokért Díja
 • Védjegyoltalom a Medimentori Szolgáltatásunkra


Tevékenységeink

Egysületünk széles körű tevékenységei magukban foglalják a hátrányos helyzetű gyermekek és anyák támogatását, hogy segítsünk nekik a jobb élet felé vezető úton. Kiemelkedő munkánkkal azon dolgozunk, hogy erősítsük a családokat és nyújtsunk segítséget azoknak, akiknek szükségük van rá a nehéz időszakokban.